Novosti

Poslovne mogućnosti u Crnoj Gori sa fokusom na oblast infrastrukture

27.07.2017 01:06 h

Na poziv predsjednika Privredne komore Crne Gore, gospodina Velimira Mijuškovića, Predsjednik Odbora direktora Branislav Ćalić i Izvršni direktor Milo Paunović prisustvovali su 19. jula 2017. godine sastanku crnogorskih privrednika sa predsjednikom Evropskog parlamenta, gospodinom  Antonijom Tajanijem.

Sastanak ”Poslovne mogućnosti u Crnoj Gori sa fokusom na oblast infrastrukture“ organizovan je u sklopu prve zvanične posjete predsjednika Evropskog parlamenta Crnoj Gori koja je realizovana u okviru nove Strategije evropske ekonomske diplomatije Evropskog parlamenta.

Uspostavljena linija Bar-Bari

24.04.2017 07:56 h

Koristimo priliku da Vas sa zadovoljstvom informišemo da je ostvarena saradnja najstarijih brodara na Jadranu, Barske plovidbe i Jadrolinije. Ugovorom o saradnji, koji je zaključen do kraja 2017 godine, definisan je zajednički projekat ponovnog uspostavljanja linije Bar-Bari. Liniju će održavati Jadrolinijin brod "Dubrovnik“ od sredine maja do decembra 2017. godine s mogućnošću produženja, a zavisno od potražnje na tržištu. Tokom sezone brod "Dubrovnik“ uplovljavat će u luku Bar dva puta nedeljno, a u vansezonskom periodu jedanput nedeljno. 

Red plovidbe bice u toku ove nedelje objavljen na nasem sajtu. 

POČETAK NOVE KRUZING SEZONE U BARU

18.04.2017 05:27 h

Dugogodišnja saradnja Barske plovidbe AD i Atlantagent ltd. Dubrovnik rezultirala je i ove godine uplovljenjem u Bar, mini kruzera „ La Belle de l’Adriatique“ francuske kompanije Croisimer dana 18.04.2017. 

Brodom je stiglo 147 putnika i 47 člana posade.

Danas je zvanično počela kruzing sezona u Baru.

Iako je subagentura samo jedna od brojnih djelatnosti Barske plovidbe AD, uplovljenje mini kruzera „ La Belle de l’Adriatique“ predstavlja izuzetan događaj za Kompaniju a svakako i za grad Bar.

 

 

Posjeta clanova Ekonomijade Barskoj plovidbi AD

19.03.2017 09:39 h

Danas su clanovi Odbora direktora g. Milos Raicevic, g. Slobodan Lekovicu i Izvrsni direktor g. Milo Paunovic u ime kompanije Barska plovidba AD ugostili  ucesnike IX Ekonomijade koja je juce otvorena u prostorijama Srednje ekonomske skole "Mirko Vesovic". Predstavnici IX Ekonomijade posjetili su kompaniju i brod Sveti Stefan II. Predstavnici Barske plovidbe AD pozeljeli su dobrodoslicu predstavnicima ekonomskih skola iz Republike bivse Jugoslavije i razmijenili iskustva iz oblasti ekonomije.

 

OBAVJEŠTENJE

21.02.2017 08:32 h

Barska plovidba AD  kontinuirano preduzima aktivnosti u pravcu nabavke novijeg putničkog broda, te u cilju informisanja javnosti, činimo dostupnim javnosti odgovarajuću dokumentaciju.

Izvještaj o pregledu broda RED STAR

Izvještaj o pregledu broda Regina Baltica - Decembar 2016.

OBAVJEŠTENJE

13.02.2017 07:11 h

Postupajući u skladu sa zaključcima Odbora direktora i potrebom Društva,  Izvršni direktor  je dana 02. 09. 2016. godine, tri mjeseca prije nego što je klasifikaciono društvo “Bureau Veritas” suspendovalo klasu Svetom Stefanu II,  donio Odluku br. ID 24/16,  kojom je formiran Tim za ispitivanje tržišta polovnih ferry brodova.

 Navedenom Odlukom, članovi Tima zaduženi su da obezbijede ponude brokera i/ili ponuđača za nabavku polovnog ferry broda, te da utvrde najpovoljnije ponude, kao i da redovno informišu izvršnog direktora o svim preduzetim radnjama i prikupljenim informacijama.

 Na osnovu navedene Odluke, Tim je otpočeo sa radom, te stupio u kontakt sa odgovarajućim brokerskim kućama, ali i sa saradnicima i poslovnim partnerima Barske plovidbe, koji se takođe bave brokerskim poslovima. U periodu do 06. 02. 2017. godine, primljeno je i razmotreno 38 ponuda.

 Članovi Tima su detaljno proučili svaku od dostavljenih ponuda i to prvenstveno sa aspekta potreba Barske plovidbe AD, a koje podrazumijevaju da brod mora biti max dužine 135m, max gaza 6m, te da zadovoljava SOLAS 90 i Stockholm Agreement.

 Odnosne uslove ispunjavala su samo 2 broda i to : „LAS PALMAS DE GRAN CANARIA“, (čiji je vlasnik, međutim, u međuvremenu odustao od prodaje) i brod „DUBROVNIK“, koji međutim, trenutno nije na prodaju.

 Imajući u vidu navedeno, Tim nastavlja sa radom i svakodnevno prati stanje na oskudnom tržištu polovnih ferry brodova.

 Barska plovidba AD  kontinuirano preduzima aktivnosti u pravcu nabavke novijeg putničkog broda, te u cilju informisanja javnosti, činimo dostupnim odgovarajuću dokumentaciju.

Izvještaj Tima za ispitivanje tržišta polovnih ferry brodova

Odluka o formiranju Tima za ispitivanje tržišta polovnih ferry 

 

Posjeta Capt. Mašanovića

20.12.2016 05:34 h

Dana 10.11.2016. godine Barsku plovidbu AD Bar je posjetio capt. Nikola Mašanović, pomorski stručnjak koji je poslovno i privatno uvijek bio vezan za ovu kompaniju. Nikola je bio dugogodišnji radnik nekadašnje Prekookeanske plovidbe iz Bara. Radni vijek je započeo davne 1973. godine, gdje je svojim radom i znanjem ubrzo postao Komercijalni direktor tadašnje Prekookeanske plovidbe, kompanije koja je u tom momentu brojala oko 20 brodova. Godine 1989. odlazi u London kao predstavnik Prekookeanske plovidbe u brokerskoj kući Anglo-Yugoslav Shipping Company, koja je osnovana od strane svih pomorskih kuća nekadašnje SFRJ, a sa ciljem obavljanja brokerskih i agencijskih poslova.

Svake 4 godine Anglo-Yugoslav Shipping Company je imenovala novog direktora iz različitog pomorskog suosnivačkog preduzeća. Kada je došao momenat da se bira direktor iz redova Prekookeanske plovidbe, odlučeno je da to bude Capt. Nikola Mašanović, s obzirom na svoje pomorsko iskustvo, znanje i reputaciju. Posao direktora u Anglo-Yugoslav Shipping Company je obavljao 2,5 godine, od februara 1994. godine, nakon čega je zbog dešavanja koja su zadesila ove prostore, odlučio da nastavi radni angažman kod inostranog poslodavca Curzon Maritime Limited iz Londona, grčkog brodovlasnika, gdje i danas radi na mjestu Direktora.  

Kao osoba koja je poslovno i emotivno uvijek bila vezana za Prekookeansku plovidbu iz Bara, a sada i Barsku plovidbu AD Bar, Capt. Nikola Mašanović je od prvog dana obnavljanja cargo flote, odnosno nabavke dva nova broda tipa bulkcarrier Bar i Budva, svojim znanjam i iskustvom nesebično pomagao upošljenje ovih brodova i pratio aktivnosti oko njihovog komercijalnog angažovanja. Njegov dolazak u Kompaniju se uvijek nastoji propratiti sa posebnom pažnjom i zadovoljstvom, a Barska plovidba AD Bar iskazuje puno poštovanje i zahvalnost za podršku koju ima i dobija od Capt. Nikole Mašanovića.

 

 

Posjeta o.š. "Branko Božović" iz Podgorice

17.11.2016 08:53 h

Barsku Plovidbu AD su dana 16.11.2016 god. posjetili učenici o.š. "Branko Božović" iz Podgorice u pratnji svojih nastavnika. Prilikom posjete učenici su obišli brod "Sveti Stefan II" i upoznali se sa specifičnim načinom poslovanja. Učenicima je, uz upoznavanje sa radom Kompanije i obilazak broda, organizovana i prigodna zakuska u restoranu broda.

Nastavnike i učenike je pozdravio Izvršni direktor Kompanije g. Milo Paunović, i direktor Putničke agencije, gdja Sanja Tomašević.

 

 

Posjeta predstavnika kompanije "Jadrolinija"

10.11.2016 08:48 h

U srijedu 10.11.2016. godine predstavnici Barske plovidbe AD Bar održali su sastanak sa predstavnicima Jadrolinije iz Rijeke (Hrvatska). Istom su ispred Barske plovidbe AD Bar prisustvovali izvršni direktor Milo Paunović, direktor Sektora komercijale Tihomir Mirković i direktorica Putničke agencije Sanja Tomašević, dok su Jadroliniju predstavljali Izvršni komercijalni direktor Sanja Lovrić-Kontuši i Rukovodilac službe prodaje Dubravko Nonković. Uz razmjenu iskustava na radnom sastanku se razgovaralo i o modalitetima  potencijalne   saradnje ove dvije kompanije.

Informacija o finansijskoj situaciji u Kompaniji sa stanjem na dan 30.06.2016 g.

01.08.2016 04:56 h

Shodno finansijskom Izvjestaju za prvih 6. mjeseci, koga cine bilans stanja i bilans uspjeha, vidi se pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 586.730,00e.

Zarade Uprave i plate posade za sva tri broda redovno se isplacuju.

Poreske obaveze kao i obaveze prema svim dobavljacima izmiruju se shodno roku dospijeca placanja.

Obaveze po osnovu kamate na kredit kod EXIM banke, izmirene su po planu otplate i to 21.01.2016 g. u iznosu od 474.311,11e i 21.07.2016 g. u iznosu od 469.155,56e. Kompanija nije kreditno zaduzena kod domacih banaka.

Finansijska situacija u Kompaniji je stabilna. Likvidnost se postize od osnovne djelatnosti Drustva, kako uplatama najamnina od strane kompanije "Sea pioneer" tako i prihodima od linije Bar-Bari-Bar, kao i naplatom od zakupa poslovnih prostorija.

Takodje, Odbor direktora kompanije Barska Plovidba AD preduzima hitne mjere za zamjenu broda “Sveti Stefan II’, brodom vecih kapaciteta i boljih karakteristika. U skladu sa tim Odbor direktora razmatra sve moguce modalitete za realizaciju gore pomenute  aktivnosti o cijem ce ishodu javnost takodje biti informisana.

 

 

OBAVJEŠTENJE

20.05.2016 06:11 h

Obavještavamo cijenjene putnike da brod  ˝Sveti Stefan II˝ neće saobraćati na liniji Bar - Bari - Bar u periodu od  13.05.2016. do 12.06.2016. 

POPUST 30 % ZA STUDENTE

20.02.2014 06:03 h

Svim redovnim studentima iz Crne Gore koji studiraju u Italiji, odobrava se popust na putničke karte u iznosu od 30% zvanične tarife i to za sve kategorije kabina osim kabine Commodore Lux.

Studenti koji koriste popust dužni su da plate lučke takse u njihovom punom iznosu.

Studenti nemaju pravo popusta na kartu za putnički automobil.

Studenti su dužni da prilikom kupovine karte prezentiraju potvrdu Fakulteta ili ovjereni index iz kojeg se vidi da su redovni studenti.