O nama

BARSKA PLOVIDBA AD

BARSKA PLOVIDBA AD je akcionarsko društvo sa sjedištem u Baru. Društvo je osnovano sa ciljem obavljanja pomorskog saobraćaja, djelatnosti marina, međunarodne špedicije, pomorsko-agencijskih i ugostiteljskih poslova i dr.

Osnovnu aktivnost (pomorski saobraćaj) Društvo ostvaruje kroz prevoz putnika i tereta brodom „Sveti Stefan II“ na linijama između Crne Gore i Italije (Bar-Bari-Bar). Barska plovidba AD posluje u zgradi putničkog terminala, smještenoj u barskoj luci na koridoru moćnih putničkih i robnih tokova (Budimpešta-Beograd-Bar-Bari).

Ovaj moderan objekat u svom sastavu ima brojne uslužne sadržaje: putničku agenciju, restoran, yachting club, poštu, mjenjačnicu, špedicije itd. koji putnicima pružaju kompletnu uslugu na proputovanju ka pomenutim odredištima.