Skupština akcionaraINFORMACIJE O REZULTATIMA GLASANJA NA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD BAR 27.07.2018MATERIJALI


INFORMACIJE O REZULTATIMA GLASANJA


“Barska Plovidba” AD Bar