Skupština akcionara
Izvještaj o glasanju na XVIII Skupštini akcionara Barske plovidbaIZVJESTAJ