Špedicija

“Špedicija BARSKA PLOVIDBA”

“Špedicija BARSKA PLOVIDBA” je logičan nastavak razvijanja i pozitivnog prosperiteta postojeće matice-firme , “BARSKA PLOVIDBA AD – Bar”.

Od sada, na zahtijev mnogobrojnih zadovoljnih klijenata, a u cilju povećanja kvaliteta usluge, počinje sa radom Odsjek Špedicija-Carinsko posredovanje, koji ispunjava zahtijeve kako korisnika usluge, tako i odgovarajućih propisa.

Preduzeće je registrovano za obavljanje poslova medjunarodne špedicije pri uvozu, izvozu i tranzitu robe, a s tim u vezi, i uskladištenjem robe, kao i vršenje ostalih carinskih manipulacija.

Naša lokacija u neposrednoj blizini Carinskog Terminala, Putničkog Terminala, Luke Bar i poslovnih banaka, u posebnoj mjeri nam omogućava veoma brzo i efikasno izradu i podnošenje potrebne dokumentacije, deklaracija, zahtijeva i kontrolu praćenja realizacije istih.

Kompletna usluga koju klijenti mogu dobiti obuhvata:

-Izradu granične dokumentacije
-Carinsko prenapućenje – Tranzit
-Carinjenje robe ,izrada uvoznih/izvoznih dokumenata
-Posredovanje pri izradi zahtijeva za sve vrste pregleda robe i angažovanje inspekcijskih službi, ako je to odredeno carinskim postupkom i zakonom (fitosanitarni, sanitarni, veterinarski pregled…)
-Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište
-Pretovar robe pod carinskim nadzorom

Cijene po kojima pružamo naše usluge su veoma korektne i konkurentne.

Sve potrebne informacije možete dobiti na adresi:

AGENCIJA BARSKE PLOVIDBE AD
-Odsjek Špedicija-
Adress: Obala 13 Jula bb
85 000 Bar, Montenegro
Phone & Fax: +382 30 311 652
Gsm: +382 67 267 279
e-mail: spedicija@barplov.com