Oglas za davanje u zakup poslovnih prostora

„Barska plovidba“ AD Bar
raspisuje
 
OGLAS
 
za davanje u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u stambeno poslovnom objektu na adresi Obala 13. jul  i objektu Putnički terminal (ulaz u gradsku marinu) u Baru i to:
Posl. prostor u prizemlju Put. Terminala...............5,00m²
Posl. prostor u prizemlju Put. Terminala...........152,40m²
Posl. prostor na spratu Put. Terminala...............30,75m²
Posl. prostor na spratu Put. Terminala...............14,65m²
Posl. prostor na spratu  Put. Terminala.................9,20m²

 
Bliže informacije mogu se dobiti na tel. 030/ 311-300, lokal 21 svakog radnog dana od 9.00 do 14.00  kao i putem email-a barplov@t-com.me