Opšti uslovi putovanja

Red plovidbe

Brodar Jadrolinija zadržava pravo izmjene reda plovidbe bez prethodne najave i zadržava pravo opozvati ili izmijeniti svako putovanje u slučaju više sile, tehničkih ili bilo kojih drugih razloga te otklanja sa sebe odgovornost za posljedice nastale zbog kašnjenja broda u liniji iz bilo kojih razloga.

 

Ugovor o prevozu

Ugovor o prevozu smatra se zaključenim kada putnik kupi putnu kartu za osobe ili vozilo. Kupovinom putne karte putnik se obavezuje na prihvatanje u cjelosti uslova Jadrolinije o prevozu. Putnik ima pravo na osnovu putne karte na prevoz brodom, samo na relaciji na koju se karta odnosi. Putna karta glasi na ime i ne može se prenijeti na drugu osobu.

 

Putne isprave

U pogledu putnih isprava na međunarodnim linijama, putnik je dužan pridržavati se zakonskih propisa kao i propisa vlasti one zemlje iz koje dolazi i u koju putuje, a mora pokazati ispravu koja se za to traži na svaki zahtjev agencije ili kontrolnih službi. Putnik nema pravo niti u jednom slučaju na nikakvu odštetu, niti na povrat prevoznine, ako mu vlasti zbog neispravne putne isprave ne dozvole ukrcaj ili iskrcaj.

Sva vozila moraju imati originalne dokumente, a rent-a car vozila originalni ugovor o najmu, te originalnu ili kopiju saobraćajne dozvole.

 

Ukrcaj

Putnici na međunarodnim linijama dužni su se javiti lučkoj agenciji najkasnije 2 sata (grupe najkasnije 3 sata) prije polaska broda, u protivnom Jadrolinija pridržava pravo storna rezervacije bez povrata novca. Ukrcaj počinje 2-3 sata prije polaska broda u početnim lukama ili neposredno nakon iskrcaja u među lukama. 

Jadrolinija ne garantuje ukrcaj nepravilno deklarisanim vozilima bez obzira na posjedovanje putne karte.

 

Popusti

Kod istovremene kupovine polazno-povratne karte odobrava se 20% popusta na povratno putovanje osim kod posebnih ponuda. Djeca do 3 godine starosti ostvaruju pravo na 100% popusta na prevoz ukoliko ne koriste vlastiti krevet. Djeca od 3 do navršenih 12 godina ostvaruju pravo na 75% popusta. Na brodovima Jadrolinije ne može samostalno putovati dijete do 12 godina starosti, već mora biti u pratnji odrasle osobe. 

Popusti nisu kumulativni i ne odnose se na prehranu, niti na pristojbe.

Cjenik i uvjeti za grupe (minimun 15 osoba) - na upit

Odustajanje od putovanja i povraćaj novca

Otkaz putovanja ili djelimični otkaz prevoznih usluga obavezno se prijavljuje do polaska broda Jadroliniji. Kod povraćaja novca obračunava se odbitak:

 

1. do polaska broda         Odbitak

    22 ili više dana        10%

    8 - 21 dan          20%

    1 - 7 dana          30%

    na dan polaska broda    100%

2. Uplaćeni iznos za hranu vraća se bez odbitka.


3. Ukoliko putnik tokom putovanja odustane od putovanja u međulukama, ili ne otkaže putovanje do polaska broda ili se ne ukrca na brod, obračunava se odbitak 100%.

 

Ukoliko putnik želi promijeniti datum putovanja bit će mu dozvoljena jedna promjena prevozne karte bez odbitka osim na dan putovanja za teretna vozila.

 

Reklamacije

Reklamacije na putnu kartu priznaju se samo prilikom izdavanja putne karte. U svezi svog putovanja putnik ima pravoda se žali najkasnije 15 dana nakon završenog putovanja i to u pisanom obliku.

 

Vozila bez putnika

Jadrolinija ne odgovara za štetu nastalu prilikom ukrcaja/iskrcaja vozila bez putnika.

 

Plaćanje na brodu

Plaćati se, osim gotovinom, može čekovima građana koje izdaju banke u Republici Hrvatskoj, te karticama AMERICAN EXPRESS, DINERS i VISA.

 

Upozorenje

Pristup vozilu za vrijeme putovanja moguć je samo uz dozvolu odgovorne osobe. Zabranjeno je unošenje zapaljivih i eksplozivnih tvari na brod.

 

Odgovornost

Brodar ima ograničenu odgovornost u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika, a štetu isplaćuje u iznosu utvrđenom Pomorskim zakonom Republike Hrvatske. Brodar odgovara za oštećenje ili gubitak vrijednih predmeta, dokumenata i hartija od vrijednosti samo ako su bili sačuvani u brodskoj kancelariji(uz predočenje potvrde o čuvanju).

 

Prevoz kućnih ljubimaca

Zabranjuje se prevoz živih životinja, izuzev kućnih ljubimaca (psi, mačke i ptice). Za pse i mačke vlasnici moraju imati uvjerenje o obveznoj vakcinaciji. Psi moraju nositi brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povocu, mačke u kutijama, a ptice u kavezu i prevoze se besplatno. Ne smiju se unositi u zatvorene prostorije za putnike (avio sjedišta. salone, restorane, toalete). Psima je dozvoljen ulaz u kabine isključivo ako je karta kupljena za cijelu kabinu a ne po ležaju. Psi vodiči slijepih osoba mogu se zadržavati u svim prostorijama predviđenim za putnike.

 

Doplate i kazne

U skladu sa članovima 33 i 36 Pravilnika o prevozu putnika, putnik plaća doplatu ili kaznu:

 

1. Ako se putnik zatekne bez putne karte, a da se on sam nije odmah po ukrcaju prijavio u brodski ured, izdaće mu se putna karta i naplatiti u dvostrukom iznosu u odnosu na redovnu.

2. Kada se putnik zatekne na brodu bez karte, a ne može se sa sigurnošću ustanoviti u kojoj se luci ukrcao, naplatit će mu se dvostruka prevoznina od ishodišne luke broda.

 

JADROLINIJA ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE OBJAVLJENIH CIJENA.